Kliknite »Všeč mi je«
na Facebooku

1. Elektronski obrazci

Dostopnost za občane

Portal je dostopen vsem občanom, ki imajo dostop do interneta preko domačega računalnika.
Na spletnem naslovu www.e-obcina.si se po izboru občine prikaže seznam vseh objavljenih elektronskih obrazcev.


Enostavna prva prijava
  • Lasten profil, vpogled v vse vloge
  • Spremljanje stanja reševanja, obveščanje o spremembah po e-pošti in preko mobilne aplikacije

Enostavnost uporabe za občane

Uporabniški vmesnik je zelo enostaven in pregleden, pri čemer smo se osredotočali na široko uporabnost portala. Ob prvi prijavi uporabnik izpolni potrebne podatke in s tem ustvari lasten profil, s katerim vpogleduje v vse lastne vloge in spremlja njihove spremembe v fazi reševanja. Možna oddaja elektronskih obrazcev tudi brez uporabe digitalnega podpisa, s čimer smo dosegli sodelovanje širše množice občanov.

Objavite najpogostejše obrazce in vloge na spletu

V sodobnem svetu e-poslovanja si občani želijo izpolnjevanja elektronskih obrazcev. Objavite elektronske obrazce in občanom omogočite oddajanje vlog iz naslovanjača neposredno do referenta (mimo glavne pisarne). Odprite se navzven in omogočite sebi in svojim občanom sodobno e-poslovanje. Predajte občanom možnost sodelovanja s prijavo na telefonu ali računalniku in presenečeni boste nas odzivom. Prijave preko mobilnega telefona bodo lahko opremljene z geolokacijo in fotografijo prijavljene nepravilnosti.

Povezljivost in prenos e-obrazcev za občino

Ob vsakem oddanem elektronskem obrazcu, občina prejme obvestilo o prejemu novega obrazca z njegovo vsebino. Kot prilogi sta dodani datoteki, ki ju jo mogoče uvoziti v obstoječ dokumentarni sistem in ga tam obdelovati naprej.

Sistem za administracijo vlog občini omogoča izbor elektronskih obrazcev, ki jih želi objaviti na medobčinskem ali državnem (potrebno izbrati ustreznejši izraz) portalu e-občina. Uporabniki so po korakih vodeni skozi proces izpolnjevanja in oddaje elektronskih obrazcev.

Nekaj standardnih elektronskih obrazcev

  • Pridobitev enkratne denarne pomoči za novorojenca
  • Pogovor z županom / direktorjem
  • Pridobitev informacije javnega značaja
  • Lokacijska informacija za namen gradnje (objektov oziroma izvajanja drugih del na zemljiščih ali objektih)
  • Lokacijska informacija za namen določitev gradbene parcele (k obstoječim objektom)
  • Prijava obratovalnega časa (gostinskega obrata ali kmetije)
  • Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča

2. Prijava nepravilnosti

Nepravilnostim v vaši občini se nikakor ne boste mogli izogniti, lahko pa s pravo informacijo zagotovite hitro odpravo le teh. Predajte občanom možnost sodelovanja s prijavo na telefonu ali računalniku in presenečeni boste nad odzivom.

Prijava nasmetenega območja

Nepravilno parkiranje

Poškodbe vozišča

Poškodbe razsvetljave

Poškodovana urbana oprema

Poškodovana drevesa na cestišču
Copyright © 2013 Sigmateh d.o.o. Vse pravice pridržane.